újdy ixj;airhg iqcdks fïkldg" ìu,a ÿka wmQrE ;E.a.


May 22, 2020 02:55 pm    Views: 5885

 

újdy ixj;airhg iqcdks fïkldg" ìu,a ÿka wmQrE ;E.a.

ìu,a chfldä jf.au iqcdks fïkld lshkafka l,dj ;=, bkak wdorKsh hqj<la' jir .Kkdjla ;siafia fï fofokd úúO pß; tlal ck;dj w;rg weú;a ck;djf.a wdof¾ ysñ lr.;a wdorKsh hqj,la' fï fokakd újdy fj,d fï fjoa§ jir .Kkla imsfrkjd' ta fjkqfjka uf.a wdof¾ lsh,d ìu,a ,iaik isxÿjla .hkd lr,d wdorKsh ìßo iqcdksg ;E.S lr,d'


th my;ska 

Image

Views: 31  Jul 02, 2020

Views: 6  Jul 02, 2020

Views: 14  Jul 02, 2020

Views: 293  Jun 30, 2020

Views: 523  Jun 28, 2020

Views: 816  Jun 26, 2020

Views: 44  Jun 26, 2020

Views: 885  Jun 22, 2020

Views: 650  Jun 22, 2020

Views: 6532  Jun 18, 2020

Views: 5942  Jun 18, 2020

Views: 6025  Jun 11, 2020

Views: 5895  Jun 11, 2020

Views: 5895  May 31, 2020

Views: 5902  May 31, 2020

Views: 5882  May 29, 2020

Views: 5895  May 29, 2020

Views: 5884  May 26, 2020

Views: 5882  May 26, 2020