Ladies Article
ol=fKa flfkla kï fï lEu j¾. 5 yok yeá oekka bkaku ´fk
Nov 30, 2016  Views 2740
wd¾;jh ms<sn| je/È u; ÿre lr.ksuq
Sep 06, 2016  Views 2743
Jan 26, 2013  Views 2737
Feb 12, 2013  Views 2740
Nov 09, 2012  Views 2740
Apr 01, 2014  Views 2744
Nov 29, 2012  Views 2748
May 17, 2013  Views 2741
  Models mirror
Kavisha Kavindi new
images (13)
Derana New Year Queen
images (73)
Udari Warnakula sooriya Baby
images (29)
Vinu Udani Siriwardana red
images (9)
  Song of the Day - Lyrics
Thun Hele Kala Thula
Rosa Thol Sibim Thol
Nan Suran Bathiyen P
Obe Sewana Mata Niwa
Mathkada Handaawe
Oba Eda Nam
  Films
Janelaya
Chandani Full Sinhal
Janelaya
Hindi Movies
Bambara Walalla
Samanala Thatu
  Cartoons
SUTINMAATIN (151)
JUNGLE BOOK - 01
HINA 04
MAKARA MITHURU (07)
Sura Weera Batta 22.
PANAMUREY NEYO 2014-
<
Instagram ys ;rejla jqKq ksrej;a fhda. fl,a,f.a ksrej;a PdhdrEm j, b,aÆu jeä fj,d - Photos
Oct 06, 2017 11:50 am
view 3969 times
0 Comments

Instagram ys ;rejla jqKq ksrej;a fhda. fl,a,f.a ksrej;a PdhdrEm j, b,aÆu jeä fj,d - Photos

iuyreka lemS fmfkkak ksrej; jqK;a Ndú;d lrk njg ´k ;rï idlaIs olskak ,efnkjd' fï lshkak hkafka tfyu l;djla .ek' jhi reÿ 6l hqj;shla ;ukaf.a YÍrfha yevh yd kuH;djh fmkajñka ksrej;a fj,d'


ta kslïu fkfuhs' fhd.d l%u wkqj' weh fuys bßhõ PdhdrEm.; lr,d wehf.a Instagram .sKqug uqod yer,d' fï fjkfldg wehf.a tu .sKqfï idudðlhska followers 660"000 lg wêlhs lsh,hs lshkafka'wehg tfia ksrej;ska fhda.d lrkak fmïj;d;a Woõ lrkjd lsh,hs weh lshkafka'
 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips