.d,sla fm%dakaia


Nov 09, 2016    Views: 3119

.d,sla fm%dakaiafï foaj,a wjYHhhs

biaika } 500g

fmdähg lmd.;a iqÿ ¨kq } 50g

wUrd.;a b`.qre } 5g

ÆKq" .ïñßia moug

isyskaj lmd.;a ¨kq lE,s } 50g

neo .ekSug f;,a

ms<sfh, lrkafk fufyuhs

m<uqj biaika fmd;a; iqoao lr fyd¢ka fidaod .kak' thg ÆKq" .ïñßia oud iSika lr r;ajQ f;f,ys neo .kak' iqÿ¨kq o rkajkamdg jJ f;la neo .kak' oeka iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg b.qre" ¨kq" .ïñßia oud f;ïmrdÿ lr thg neo.;a biaika tl;= lr wdydrhg .kak'

Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3124      Apr 20, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 15, 2020

Views: 3123      Mar 04, 2020

Views: 3129      Feb 20, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3127      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3125      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3131      Nov 27, 2019

Views: 3129      Nov 27, 2019

Views: 3125      Oct 22, 2019

Views: 3128      Oct 14, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3129      Oct 02, 2019

Views: 3126      Oct 02, 2019

Views: 3128      Sep 23, 2019

Views: 3126      Sep 23, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 19, 2019

Views: 3126      Sep 19, 2019

Views: 3128      Sep 04, 2019

Views: 3133      Sep 04, 2019

Views: 3127      Aug 05, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3129      Jul 23, 2019

Views: 3126      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 15, 2019

Views: 3126      Jul 13, 2019

Views: 3129      Jul 08, 2019

Views: 3130      Jul 08, 2019