f.dajd u,a iu.Û neo.;a l=l=¿ uia


Feb 23, 2018    Views: 3119

f.dajd u,a iu.Û neo.;a l=l=¿ uia


wjYH o%jH•

f.dajd u,a .%Eï 250
l=l=¿ uia .%Eï 200
ÆKq fld< .%Eï 100
mdkamsá .%Eï 150 "200
ì;a;r 1
fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1
neo .ekSug f;,a fldamam 3
iQÿre weg f;a ye¢ 1$2
,shd .;a lrmskapd f;a ye¢ 1
bÿKq ;lald,s .%Eï 250
len,s ñßia f;a ye¢ 1"2 "
lvd .;a iQÿre f;a ye¢ 1"2
ng¾ fïi ye¢ 1

idok l%uh•

m<uqj f.dajd u,a msßiqÿ lr j;=r fífrkak ;nkak' lgq ke;s l=l=¿ uia f.k isyska ;Sre lmkak' ¿Kq fld< w.,l m%udKhg lmd fidaod mfil ;nkak' ;lald,s fldgq lmd mfil ;nkak' mdka msáj,g fílska mjqv¾ oud y,d ì;a;r iy j;=r tl;= lr negrhla idod .kak' fuu negrhg ÆKq iaj,amhla tl;= lr f.dajd u,a negrfha oud neo mfilska ;nkak'

l=l=¿ uiao negrfha oud neo mfil ;nkak'fjk;a n÷klg ng¾ oud r;a jk úg iqÿ ¿Kq iu. iQÿre oud len,s ñßia tl;= lr f;f,a neo ;lald,s tl;=lr fuh fyd¢ka W;=rk úg l=l=¿ uia iy f.dajd u,a tl;= lr fiñka ñY% lrkak' §ishlg oud lmd .;a ¿Kq fld< Wäka oud fïih u; ;nkak'


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3129      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3130      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3131      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3135      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3132      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3129      Oct 02, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3127      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3131      Sep 19, 2019

Views: 3129      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3132      Jul 23, 2019

Views: 3129      Jul 15, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019